ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΤΣΑΛΟΥ¨

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

      ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
      ΓΑΛΛΙΚΑ
       ΙΤΑΛΙΚΑ
        ΙΣΠΑΝΙΚΑ
       ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ
       ΤΟΥΡΚΙΚΑ
       ΡΩΣΙΚΑ
       ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ

 

       ΑΡΑΒΙΚΑ